Café  i Lund 2006

Ett projekt vi har varit delaktiga i att utföra interiören år 2006.

Projekt som har givit bra utslag.

Malmö Bad & Köksmontage utför gärna lite av denna typ av arbete som ger lite av en inspiration.