KÖKS ARBETE, ATT TÄNKA PÅ.

Det finns massa olika aktörer på marknaden, så se upp och tänk framåt.

Hantverkare utan F-skatt kan innebära problem
ROT och RUT uteblir.
Om hantverkaren du vill köpa tjänster av inte har F-skattesedel utan istället bara har vanlig A-skatt räknas du som beställer och betalar tjänsten som arbetsgivare. Då måste du både betala arbetsgivaravgifter och försäkringar för arbetet samt dra av skatt på beloppet du betalar.
Att hantverkaren inte har F-skatt kan också göra att dina egna försäkringar om något går fel, förändras eller upphör att gälla. Detta kan givetvis vara väldigt allvarligt, kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag vad som gäller.


ANBUD/AVTAL

Ett avtal mellan Beställare och Malmö Bad & Köksmontage anser vi är en självklarhet.
Presentation hur våra avtal är uppbyggda och sammanställda
En rak kommunikation ger lägre kostnader i slutänden.


Anbudet är en grund i allt som avser vår förhandling.
Därtill kan det uppkomma särskilda lösningar eller övriga tillägg, och då ligger dessa utanför själva anbudsgrunden och tim debitering.


Viktigt tillägg om aspets.
Skulle det finnas aspets som ska friläggas eller som är dolt, tillkommer denna saneringskostnad.
MBK tar kontakt med de godkända företagen för ändamålet och ger en total saneringskostnad.
Objektet blir försenat med den tid som detta kräver.

Enligt dig som köpare finns möjlighet till preliminär skattereduktion. För att vi ska kunna göra ansökan till Skatteverket, ska du betala denna faktura. Om ansökan om skattereduktion avslås, ska du som köpare betala in hela beloppet.
M.B.K
Malmö Bad & Köksmontage
Ombyggnader Renoveringar Kompletta lösningar Köksmontage osv.
 

1. Anger alla våra kostnader

Timtaxa respektive fasta kostnader.
Servicebilkostnader och entreprenörs arvode tillkommer utöver anbudet.

Ett påslag när en entreprenör köper in material eller tar in en underleverantör) arbetskostnaden blir oftast mycket enklare när våra entreprenörer köper in materialet själv, likaså MBK själv köper in sitt material.
Bilkostnader är obligatorisk, kostnaden är olika beroende på entreprenör.
P-avgift debiteras i den löpande faktureringen för den tid som har erfordras av samtliga.
Uppriktning av väggar eller spårning för el ingår inte i våra anbud, detta får diskuteras på plats huruvida era önskemål är och vad som är möjligt, då prissätter vi detta i möjligaste mån.

2. I anbudet är det skrivet vad som ingår i tjänsten.

3. Avtala om alla tilläggstjänster.
En viktig aspekt är att utförandet av vårt arbete förlänger sluttiden.

Det är vanligt att privatpersoner har önskemål om tillägg utöver det vi kommit överens om, kan vara saker som upptäcks när arbetet är under utförande.
Är inte alltid som det kan ges ett fast pris på tilläggs tjänsten, och då får denna gå på löpande räkning.

Anbud går även att få med ett budget tak som beställaren anger vad renoveringen får kosta max.

KÖK


Prisättningen följer vi IKEA,s rekommendationer med hela paketet
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/kundservice/service/hantverkshjalp/komplett_koksinstallation.html
Är inte alltid som det kan ges ett fast pris på tilläggs tjänsten, och då får denna gå på löpande räkning.
Anbud går även att få med ett budget tak som beställaren anger vad renoveringen får kosta max.
ÖVRIGT ARBETE

Här går MBK och beställare igenom vad som ska göras samt inköp av material.

ROT.
ROT-reglerna i korthet 2018 går att läsa på skatteverkets hemsida.
Malmö Bad & Köksmontage sköter ROT ansökan om betalning, Kunden betalar endast kostnaden exkl ROT och detta skötes direkt i fakturan.
 
 
ROT underlag
Person nr på Fast- Ägaren:________________________________
Fastighetsbeteckning:_____________________________________
Person nr på Brf -Ägare:________________________________
Brf org nr _____________________________________
Vi tackar för er förfrågan att delge oss era önskemål att utföra arbetet.
Vänligen
Malmö Bad & Köksmontage
Bo Andersson