Resultat kan vi se till höger på fotot, före och efter renoveringen.
Allt material som har används är i 100% furu, och specialframställt.
LUND-KULTUREN
En portingång som har överlevt 170år belägen i Lund.

Porten vi ser är ifrån ursprunget anno 1844, denna del av porten är idag baksidan på dagensport, som fick panel 1895.
Då porten genom åren hade rekonstruerats, så hade beställaren ett önskemål att få iordningställd porten i original anno 1895