Restaurerings uppdrag / Byggnadsvård. 

Fastigheten Brf: Parkpalatset i Malmö belägen av hörnan St:Nygatan / Slottsgatan 32 / Agnesgatan 12.

Denna fastighet har tre stycken hissar, varav en av dessa är i original, och det är den hiss som har ingång Agnesgatan 12. 

Bilderna visar ifrån första skedet till färdigställandet.

Vi åtar oss att i största mån ta vara på den karaktär ett äldre hus har, samt behålla den charm som utgör tidens framhållning av de snickerier som fastigheten har. 

Specialframtagning är ett måste när det avser kulturminnesbevarande, vilket vi försöker åstadkomma.

Det vi inte själv kan ta fram, tar vi in tjänsten så att det passar kundens önskemål. 

Vänligen

MBK

Bo Andersson

Vi fick i uppdrag att försöka återskapa känslan och ge en hisskorg som passade in i fastighetens entré.
Det ritades och beställdes material så allt skulle passa in i den fastighet som utstrålar en vacker epok tid som fastigheten hade för 100år sedan.
Ni ser resultatet på bilden till höger.